Szkolenia BHP

Szkolenia BHP

– szkolenie wstępne bhp
– szkolenie okresowe bhp dla pracodawców i osób kierujących pracownikami
– szkolenie okresowe bhp dla pracowników administracyjno-biurowych i innych
– szkolenie okresowe bhp dla pracowników inżynieryjno-technicznych
– szkolenie okresowe bhp dla pracowników robotniczych
– szkolenie dla pracowników z ochrony ppoż.

Usługi Ppoż.

Usługi Ppoż.

– instrukcja bezpieczeństwa pożarowego obiektów
– próbna ewakuacja obiektu
– doradztwo: dobór sprzętu ppoż., oznakowanie
– przygotowanie obiektu do odbioru przez PSP
– kontrola stanu bezpieczeństwa pożarowego
– audyt z zakresu przestrzegania przepisów ppoż.
– przegląd podręcznego sprzętu gaśniczego
– stały nadzór ppoż. / kompleksowa obsługa ppoż.