– szkolenie wstępne bhp

–  szkolenie okresowe bhp dla pracodawców i osób kierujących pracownikami

– szkolenie okresowe bhp dla pracowników administracyjno-biurowych i innych

– szkolenie okresowe bhp dla pracowników inżynieryjno-technicznych

– szkolenie okresowe bhp dla pracowników robotniczych

– szkolenie dla pracowników z ochrony ppoż.