– instrukcja bezpieczeństwa pożarowego obiektów

– próbna ewakuacja obiektu

– doradztwo: dobór sprzętu ppoż., oznakowanie

– przygotowanie obiektu do odbioru przez PSP

– kontrola stanu bezpieczeństwa pożarowego

– audyt z zakresu przestrzegania przepisów ppoż.

– przegląd podręcznego sprzętu gaśniczego

– stały nadzór ppoż./kompleksowa obsługa ppoż.