– ocena ryzyka zawodowego

– postępowanie powypadkowe – dokumentacja wypadku przy pracy

– instrukcje bhp (komplet)

– analiza i ocena stanu bhp w firmie/audyt bhp

– stały nadzór bhp/kompleksowa obsługa bhp