Nasza firma zajmuje się również oceną ryzyka zawodowego. Przejmujemy na siebie obowiązki związane z postępowaniem powypadkowym, włącznie z opracowaniem dokumentacji wypadku przy pracy. Przygotowujemy także komplet instrukcji BHP.