Przeprowadzamy szkolenia wstępne BHP jak również szkolenia okresowe dla pracodawców i osób kierujących pracownikami, pracowników administracyjno-biurowych i innych, inżynieryjno-technicznych, robotników oraz dla pracowników z ochrony ppoż.