Szkolenia BHP

Szkolenia BHP

Przeprowadzamy szkolenia wstępne BHP jak również szkolenia okresowe dla pracodawców i osób kierujących pracownikami, pracowników administracyjno-biurowych i innych, inżynieryjno-technicznych, robotników oraz dla pracowników z ochrony ppoż.

Usługi BHP

Usługi BHP

Nasza firma zajmuje się również oceną ryzyka zawodowego. Przejmujemy na siebie obowiązki związane z postępowaniem powypadkowym, włącznie z opracowaniem dokumentacji wypadku przy pracy. Przygotowujemy także komplet instrukcji BHP.

Audyt i nadzór

Audyt i nadzór

Przeprowadzamy kompleksowe audyty z zakresu stanu BHP w firmie i/lub przestrzegania przepisów Ppoż. Oferujemy również stały nadzór BHP i/lub nadzór Ppoż. Dodatkowo w naszej ofercie znajduje się także przegląd podręcznego sprzętu gaśniczego.