Przeprowadzamy kompleksowe audyty z zakresu stanu BHP w firmie i/lub przestrzegania przepisów Ppoż. Oferujemy również stały nadzór BHP i/lub nadzór Ppoż. Dodatkowo w naszej ofercie znajduje się także przegląd podręcznego sprzętu gaśniczego.